• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: GucciLak
Bậc thầy: LBMedia
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 10

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 LBMedia
Soul Master 409 0 400 SV Online Guild Master
2 Doreamon
Blade Knight 198 0 314 Offline Phụ tá
3 VAGABOND
Soul Master 367 0 400 Offline Battle Master
4 TomCruise
Magic Gladiator 99 0 356 Offline Hội viên
5 SugarBaby
Muse Elf 134 0 400 SV Online Hội viên
6 Pikachu
Soul Master 297 0 400 Offline Hội viên
7 Mongo
Soul Master 271 0 400 Offline Hội viên
8 LBMusic
Blade Knight 356 0 332 SV Online Hội viên
9 FireFox
Magic Gladiator 400 0 400 Offline Hội viên
10 DoiDanChoi
Dark Lord 133 0 164 SV Online Hội viên

Account Login

Game ServerSV Online
Server Time

Ủng Hộ duy trì SV

Ngân Hàng BIDV Chủ TK Lưu Văn Tú

STK:

MoMo:

Donate vui lòng ghi chú Tên Nhân Vật

Copyright © 2021-2024 Web được Setting bởi Tú Đội