• TTCHUNG
Esoft-Mu Thông Tin Chung

Tt c các khon phí thu dưi đây dùng đ duy trì server hot đng và nâng cp server.

-----------------------------------------------------------

Hưng Dn S Dng H Thng Bot

-----------------------------------------------------------

Thông Tin Tt C Các Set Thn Trong Game

-----------------------------------------------------------

Đổi Class

- chi phí bắt buộc -30% reset và (50k hoặc 1 lông).
Hỗ trợ đổi giới tính free 1 lần trước 100 lần rs
Sau khi chuyển đổi không thể đổi sang class khác trong vòng 3 ngày

-----------------------------------------------------------

Tài Khoản Không online

- Nếu tài khoản Không Online 40 ngày liên tục thì ad có toàn quyền quết định tài khhoản đó.

-----------------------------------------------------------

Thông Tin Đăng Kí Vip

Đăng Kí Vip VUi Lòng IB trực tiếp cho ad FB Tú Đội Hoặc zalo 0379969194
hoặc bank Tk bên dưới cuối trang note Tên TK , Tên Nhân Vật Muốn DK Vip Gói nào
VD : Ten NV TRANG Vip S
sau khi đăng kí gói vip nếu nâng gói cao hơn thì gói cũ bị hủy, hoàn lại 3 box kundun 5
( không hoàn tiền hay cộng dồn )

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Account Login

Game ServerSV Online
Server Time

Ủng Hộ duy trì SV

Ngân Hàng BIDV Chủ TK Lưu Văn Tú

STK:

MoMo:

Donate vui lòng ghi chú Tên Nhân Vật

Copyright © 2021-2024 Web được Setting bởi Tú Đội