• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: TietCanh
Bậc thầy: TietCanh
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 2

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 TietCanh
Magic Gladiator 299 0 359 Offline Guild Master
2 BedeGayLo
Blade Knight 10 0 250 Offline Battle Master

Account Login

Game ServerSV Online
Server Time

Ủng Hộ duy trì SV

Ngân Hàng BIDV Chủ TK Lưu Văn Tú

STK:

MoMo:

Donate vui lòng ghi chú Tên Nhân Vật

Copyright © 2021-2024 Web được Setting bởi Tú Đội