• LENH
Esoft-Mu

Lệnh và các Tính Năng của Lệnh InGame

----------------------------------------------------------------------

Post all Server

Cộng điểm vào Sức Mạnh

Cộng điểm vào Nhanh Nhẹn

Cộng điểm vào Thể Lực

Cộng điểm vào Năng Lượng

Cộng điểm vào Mệnh Lệnh

Xóa tội 20tr/mạng

Tẩy toàn bộ số điểm đã cộng

Reset

Reset auto khi đủ level

Reset auto và tự cộng điểm sau khi reset

xóa hết đồ trong thùng đồ trên người (trừ đồ đang mặc)

mở cửa hàng bán bằng ngọc(cre,guar,cre,life,soul,bless)

mở cửa hàng offline

Nén ngọc (soul,bless) VD: /nen soul 10

giải nén (soul,bless) VD: /giainen bless 10

lệnh auto nhặt zen ngọc đồ ex đồ thần cho vip S

lệnh clear sạch lệnh autonhat

lệnh Nhận Quà Mốc Reset VD /top 250

----------------------------------------------------------------------

Account Login

Game ServerSV Online
Server Time

Ủng Hộ duy trì SV

Ngân Hàng BIDV Chủ TK Lưu Văn Tú

STK:

MoMo:

Donate vui lòng ghi chú Tên Nhân Vật

Copyright © 2021-2024 Web được Setting bởi Tú Đội